Danske Bank stora inom individuella bolån och billån

Danske Bank är en av Nordens största banker, inte minst inom utlåning och erbjuder upplägg för så väl bolån som billån och andra lån. Bankens bolån grundas i individuella villkor för att anpassa sig efter kundens förutsättningar, och man ordnar så väl topplån som bottenlån. Räntan är densamma för villor, bostadsrätter och fritidshus: i dagsläget 3,05 procent med bindningstid upp till ett år och 3,95 procent för en bindningstid på 10 år. Billånen kallas bilkredit hos Danske Bank, och man lånar ut upp till 80 procent av bilens pris. Danske Bank är måna om att ge snabba besked vid dessa lån, så under vardagar får man i regel besked inom ett dygn efter ansökan.

Danske Bank är Danmarks största Bank och grundades redan 1871, och i Sverige etablerade man sig på allvar 1997 då man tog över Östgöta Enskilda Dank.