Ränta och kreditgräns viktiga faktorer för lösningar med kreditkort

Kreditkort är en slags variant av kontokort, som skiljer sig från andra kort genom att kortinnehavaren får kredit – rätt till ett slags lån – från kortutgivaren. Det går i praktiken i regel till så att man får en faktura i månaden för alla utgifter som man har registrerat på kortet föregående månad, samt för ränta på den kredit man använt sig av.

När man skaffar sig ett kreditkort är vanligtvis de två viktigaste faktorerna att väga in hur stor krediten är (för gränsen varierar kraftigt, och påverkas främst av förmögenhet och inkomst), så att man känner att man har tillgång till så mycket pengar som man behöver per månad, och givetvis inte minst att man får så låg ränta på krediten som möjligt, för att hålla nere kostnaderna mer än nödvändigt. Värt att tänka på kan vara att den som pengar på ett sparkonto kan få högre inkomster av inlåningsränta på dessa i högre utsträckning om man har kreditkort än om man inte har det, i och med pengarna kan finnas kvar där längre, vilket minskar den faktiska kostnaden för att införskaffa ett kreditkort.