Så hittar man lån utan säkerhet med lägst ränta

Långivare Maxlån Ränta från* Mer info
10 000 - 500 000 kr 2,95 %
5 000 - 600 000 kr 6,99 %
600 000 kr 2,95 %
500 000 kr 2,9 %
*Räntan för lånen är individuell och bestäms av dina förutsättningar.
i.u = ingen uppgift

Det finns många olika erbjudanden av privatlån, som är en sorts lån avsedda för olika typer av konsumtion utan säkerhet så som pant eller borgen, att ta del av på marknaden. Vilken sorts lån som passar bäst för just ens egen situation varierar naturligtvis. Självklart vill man ha så låg ränta som möjligt, men det inte alldeles lätt att avgöra vilket som är det lån utan säkerhet med lägst ränta som finns i tillgängligt för en själv.

Förutom den ordinarie räntenivån bör man till exempel ta hänsyn till hur lång avbetalningsperioden är och om man kan välja det som passar en själv bäst, för det påverkar ju hur stor räntekostnaden blir i slutänden. Dessutom får man ta med i helhetsbedömningen om andra avgifter så som uppläggningsavgift förekommer för lånet, och hur stora dessa är i så fall, för att betala så lite som möjligt för sitt lån.