Billigare att bo

Det ryktas och spekuleras om att Riksbanken kommer att sänka den så kallade reporäntan i sommar.

I nuläget ligger styrräntan på 0,75 % och sänkningen väntas hamna på 0,50 %. I takt med denna troliga räntesänkning är det flera banker och bolåneföretag som följer efter och sänker bolånen för sina kunder.

Som bolånekund är det tacksamt att få sänkt boränta då det ger en slant över i plånboken. Har man länge tänkt på att göra renovering eller en investering i sitt hus kan detta vara ett ypperligt läge att omfördela sina pengar. En räntesänkning av bolånet kommer främst de till gagn som har ett bolån med rörlig ränta. En rörlig ränta på tre månader ligger efter sänkningen på drygt 2,6 % medan femårsräntan på ett bolån finns för strax över 3,4 %, beroende på vilken bank man har.

Även om räntesänkningen är relativt låg, 0,08 – 0,1 % ger det en ganska stor effekt på ett bolån värt flera miljoner. Som låntagare på sin bostad är det fördelaktigt om boräntan håller sig på en relativt låg nivå. Förutom reporäntan finns det även andra faktorer som påverkar ränteutvecklingen på bostadsmarknaden.

Det finns något som heter riksviktsgolvet och som regleras av Finansinspektionen. Även om reporäntan förväntas bli låg under nästkommande halvår finns det signaler som tyder på att riksviktsgolvet kommer att höjas under hösten. Detta kan komma att ha en effekt på boräntan på cirka 0,3 procentenheter när riktviktsgolvet förväntas landa på 25 %.

Som husägare är det alltid bra att ha ett reservkapital att tillgå. Detta reservkapital bör helst täcka inköp av nya vitvaror som plötsligt kan haverera men även andra delar av huset som akut kan behöva renoveras eller förbättras. Vidare är det till fördel om reserven täcker, eller är budgeterad för, ökade räntekostnader som måste betalas.

Många väljer idag att leva amorteringsfritt under vissa perioder men en bolånesänkning, om än under en kort period, kan ge utrymme till att betala av delar av bolånet medan räntorna är förhållandevis låga. När det är många banker som samtidigt sänker vissa av sina bolåneräntor kan det vara en idé att se över sina boräntor för att eventuellt hitta billigare lösningar.

Det är alltid bra att vara orienterad på räntemarknaden och på så sätt förvissa sig om de kommande höjningar alternativt sänkningar som är i antågande. De vanligaste räntesatserna för bolån är tremånadersränta, ettårsränta och femårsränta men det förkommer även andra bindningstider. En räntesänkning, om än tillfällig, ger ett billigare boende.

Skriv ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.