Försäkringsdjungeln

På senare år har det blivit svårare att välja försäkring till hemmet och till bilen. För bara några år sedan var detta mycket enklare eftersom det endast fanns ett fåtal aktörer på marknaden som tillhandahöll försäkringar och deras lösningar var ganska likartade.

Om man ville ha en hemförsäkring så fick man det som man beställde. Nu ser det lite annorlunda ut. De stora försäkringsbolagen finns fortfarande på marknaden men har fått hård konkurrens av många nya aktörer i form av mindre försäkringsbolag. Att teckna en försäkring kan nästan liknas vid att beställa en flygbiljett på ett lågprisbolag. Vill du ha någonting utöver det som erbjuds i grundpriset, ja då får du köpa det som ett tillägg.

När du behöver köpa en hemförsäkring är det viktigt att du förvissar dig om vad som ingår i den. Det är också viktigt att beräkna värdet av allt lösöre så korrekt som möjligt och i vissa fall är det nödvändigt att ta en tilläggsförsäkring om du äger många dyra smycken, klockor eller prydnadsföremål som kanske inte omfattas av den generella hemförsäkringen.

Att byta bil är en stor process och det är också en stor process att hitta den perfekta bilförsäkringen. Många online-tjänster vägleder dig kring vad en bilförsäkring kan komma att kosta och vilket företag som erbjuder den billigaste varianten. Oavsett vilken försäkring du behöver köpa eller förnya kan det vara till fördel att förhöra sig med de olika försäkringsbolagen för att få ett bra pris. Många bolag erbjuder sina kunder en rabatterad premie när de samlar sina olika försäkringar på ett och samma försäkringsbolag.

Att teckna en billig hus- eller bilförsäkring låter som en härlig dröm för många, men det finns faror med att teckna en alldeles för billig försäkring. Om du behöver utnyttja din bilförsäkring efter en skada eller krock kan självrisken vara så pass hög att du får stå för reparationskostnaderna själv. Det är alltid bra att förvissa sig om hur mycket du behöver betala i självrisk på dina respektive försäkringar.

Förutom att använda sig av de nätbaserade tjänsterna som på några få sekunder ger dig alternativ på en bra och billig försäkring kan man vända sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. Denna instans ger vägledning kring vilka försäkringsbolag som har de bästa försäkringarna men även vilka försäkringsbolag som har kundernas bästa respektive sämsta förtroende.

Förutom hem- och bilförsäkring är det många som har en privat försäkring som täcker vid sjukdom eller olyckor. Denna försäkring kan variera stort mellan de olika bolagen i både premieinbetalning och ersättning när försäkringen behöver användas. Det kan vara värt att lägga ner några extra minuter på att förvissa sig om att du har rätt försäkring både för dig själv, familjen, huset, bilen och båten. Försäkringsdjungeln har blivit snårigare men med lite tid och tålamod går den att ta sig igenom.

Skriv ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.