Liten klår stor

Fondsparandet har länge varit stort i Sverige. Många människor väljer att spara sina pengar i fonder eftersom det historiskt sett haft en bra utveckling. Börsens berg- och dalbana är svår att förutse men en tydlig trend är att småbolagsfonder med placering i Sverige har gått väldigt bra under den senaste tiden. Till skillnad från renodlade Sverigefonder har småbolagsfonderna haft en större uppgång. Årets uppgång för småbolagsfonderna ligger på drygt 12% medan utvecklingen för Sverigefonderna ligger på mellan nio och tio procent.

När sparare väljer fonder åt sitt sparkapital verkar det som att trenden pekar på att investerarna väljer att placera sitt kapital i fonder som innehåller mindre bolag. En av anledningarna till att spararna väljer mindre bolagsfonder kan vara att placeringen av kapitalet hamnar i Sverige eller i något av länderna inom Europa. På senare år har det setts en positiv och stabil utveckling av den svenska ekonomin vilket ytterligare bidrar till att många anser kapitalplacering i mindre företag som ett tryggt och säkert kort.

Många har kanske börsåret från i fjol i färskt minne. Under 2013 var utvecklingen för småbolagsfonderna enormt kraftig och steg i snitt med 40 %. Detta kan jämföras med hela börsen som hade en uppgång på 23 %. Alla med intresse för sin egen ekonomi och som tycker att det är både roligt och intressant att följa med i Sveriges och världens ekonomiska utveckling kan hitta guldkorn när det gäller fonder som har haft stark medvind.

Många av de småbolagsfonder som finns på marknaden erbjuder en mix av bolag vad gäller både branscher och geografisk placering. Kunder som vill undvika större orosmoment som till exempel Ryssland, på grund av det rådande politiska läget, väljer istället att placera pengar på tryggare mark vilket småbolagsfonderna oftast utgör.
Den småbolagsfond som i år ligger i topp på den svenska börsen är Carnegie Småbolagsfond som lever upp till en 12-procentig ökning så här långt i år. Andra fonder som också ligger i täten är DNB Sweden Micro Cap som förvaltas av försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Under fjolåret var det inte enbart småbolagsfonderna som hade en positiv utveckling utan även fonder där både mindre och större bolags mixas, så kallade blandfonder. Det är nästan inte längre möjligt att se sig om efter en god avkastning på sitt sparkapital om man endast förlitar sig på sparräntan. Däremot kan sparkapitalet växa gradvis och på sikt ge en god avkastning beroende på vilken ekonomisk placering man väljer. De senaste siffrorna pekar på att placering i småbolagsfonder är ett av de bästa sätten att se sina sparmedel öka mer än börsens genomsnitt.

Skriv ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.