Lönsamt med både aktivt och passivt pensionssparande

När man pratar om det ”orangea kuvertet” vet i stort sett alla vad det handlar om, nämligen pensionen. Pensionsmyndigheten skickar årligen ut det orangea kuvertet till män och kvinnor och ger en preliminär prognos över den framtida pensionen.
Många fasar över vad som kommer att bli deras slutgiltiga pension när de slutar att jobba och oron över om pengarna ska räcka till kan i vissa fall vara befogad. Många har valt att aktivt sköta om sin pensionsportfölj medan andra har haft en mer avslappnad inställning till fondinnehavet och också lämnat över ansvaret till staten och därmed fått sina pengar placerade i AP7 Såfa.

Genom att inte bry sig nämnvärt över sitt fondplacerande har snittökningen för de så kallade soffliggarna varit hela 1,4 % jämfört med de personer som själva valt fondplacering. Ibland kan det alltså löna sig att luta sig tillbaka och låta automatiken sköta placeringen av den summa pengar som årligen investeras i premiepensionen. För att göra det extra tydligt hur mycket den årliga förtjänsten i nuläget har varit för de som låtit staten placera deras pengar blir ökningen omkring 6,2 %. Det ska tilläggas att denna siffra främst gäller de personer som varit med sedan premiepensionen infördes under senare delen av 1990-talet.

Det är många val som påverkar den slutgiltiga pensionen och som i dagsläget utgör 18,5% av den deklarerade årsinkomsten. Av denna summa sker en fördelning, 2,5 % går oavkortat till premiepensionen där inkomsttagare kan välja fritt hur deras pengar ska placeras. Resterande del på 16% är avsedd för inkomstpensionen.

Om man vill vara med och aktivt påverka sin framtida pensionsinkomst finns det ett flertal fonder att välja för placering. Det går att välja fonder med räntepapper, aktier och en mix av både hög- och lågriskinvestering.
Under det senaste året är det flera fonder i premiepensionen som visat framfötterna och haft en rejäl stigning. Fonder som haft en placering i bolag som är placerade i Afrika och Mellanöstern har under det senaste året varit framgångsrika och kan redovisa en uppgång på strax under 25%.

Flera av de framgångsrika fonderna med placering i oljerika länder har ännu inte upptäckts av svenska premiepensionssparare då vissa fonder ännu inte har nått upp till 1000 sparare.

Sammanfattningsvis kan sägas att det lönat sig både att vara passiv och aktiv. De personer som haft en passiv inställning till sin premiepension kan vara nöjda med den positiva utvecklingen som AP7 Såfa har gett dem. Den skara av personer som gärna arbetar aktivt för en god avkastning i pensionskuvertet kan undersöka fondmarknaden för placering i Mellanöstern och Afrika. Exempel på fonder som legat i topp i detta område är bland annat LHV Persian Gulf A, Tundra Pakistan A och Taaleri Turkey A som alla legat på en avkastning på runt drygt 20 %.

Läs mer om pension och fondsparande:

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/pension/soffliggare-klarar-sig-battre_3519102.svd

http://www.privataaffarer.se/pension/de-basta-ppm-fonderna-640283

Skriv ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.