När du behöver låna pengar snabbt är det några dokument som måste finnas till hands för att långivaren ska kunna bedöma din kreditvärdighet. Förr behövdes det flera dokument och vissa gånger tog det lite tid att skaffa fram dem. Nu går det däremot relativt fort att undersöka om en kund ska få bli beviljad ett lån eller inte.

Långivare Maxlån Ränta från* Mer info
10 000 - 500 000 kr 2,95 %
5 000 - 600 000 kr 6,99 %
600 000 kr 2,95 %
500 000 kr 2,9 %
*Räntan för lånen är individuell och bestäms av dina förutsättningar.
i.u = ingen uppgift

För kundens del behövs en giltig legitimation. Vid tecknande av ett privatlån online behöver kunden en giltig e-legitimation och om kunden väljer att fysiskt besöka en bank eller annan långivare måste en legitimation uppvisas. Långivaren beställer alltid en kreditupplysning på kunden som ger en bred överblick över kundens privatekonomi. Efter utvärdering av denna beslutar långivaren om privatlån kan beviljas. Kreditupplysningen ger långivaren information om eventuella betalningsanmärkningar, årsinkomst, innehav av fastighet och civilstånd.

Det tar som regel några dagar att få fram denna information och när den är långivaren till handa behöver kunden inte vänta särskilt länge på beslut om lånet beviljas. För att banken eller annan långivare ska kunna överföra det beviljade lånet krävs det att kunden har tillhandahållit uppgifter om hens bankkonto, namn på banken och det fullständiga namn som kontot är utfärdat i. Ett lånelöfte behövs inte när det handlar om att låna pengar snabbt.